Ηλιτόμηνον, για την φροντίδα των νεογνών
Αρχική Σελίδα Νέα Το Ηλιτόμηνον στην εικαστική έκθεσηγια τηνμητρική και νεογνικήυγεία- μιακλήση αφύπνισηςγια τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Το Ηλιτόμηνον στην εικαστική έκθεσηγια τηνμητρική και νεογνικήυγεία- μιακλήση αφύπνισηςγια τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 09 Απρίλιος 2014 15:23

Η έκθεση SOCKSFORLIFE στις Βρυξέλλες δίνει ένα σαφές μήνυμα για τη βελτίωση της φροντίδας των μητέρων και των νεογνών

Βρυξέλλες, 7η Απριλίου 2014– Έκθεση με αντικείμενα τέχνης περίπου 40διεθνούς φήμηςκαλλιτεχνών,που σχετίζονταιμε τημητρική και νεογνικήυγεία, παρουσιάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιοαπό τις 7 έωςτις 10 Απριλίου.

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν από τον αντιπρόεδροτουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου, RainerWieland,τους ευρωβουλευτέςAngelikaNieblerκαι PeterLiese, και τηνπρόεδροτουΕυρωπαϊκού Ιδρύματος για τηΦροντίδατων Νεογνών(EuropeanFoundationfortheCareofNewbornInfants - EFCNI) SilkeMader.
Πρώηνπρόωρα βρέφηπαρέδωσαν στον αντιπρόεδρο τα αποτελέσματα διαδικτυακής ψηφοφορίας γιατη θέσπιση ενιαίωνευρωπαϊκών προτύπωνφροντίδαςυγείας των νεογνών στην Ευρώπη, ενώ η πρόεδρος της Ελληνικής Οργάνωσης Ηλιτόμηνον, Ελένη Βαβουράκη, μίλησε εκ μέρους των Ευρωπαϊκών οργανώσεων γονέων που συμμετέχουν στο δίκτυο του EFCNI.

"Η έκθεση SOCKSFORLIFEέχει ως στόχο ναδώσειένα σαφές μήνυμα. Πολλοί άνθρωποιστην Ευρώπη-από τις οικογένειες και τους επαγγελματίες υγείας, ως τους συμμετέχοντεςκαλλιτέχνες-συμφωνούνότι η φροντίδα υγείαςτωνμητέρωνκαι των νεογνώνπρέπει να βελτιωθεί. Μεαυτή τη διεθνήσυνεργασίαγια την ανάπτυξη προτύπωνποιότηταςγια  την υγεία των νεογνών, τόνισε οΑντιπρόεδροςRainerWieland, η Ευρώπηδίνει το καλόπαράδειγμα».

Η πρόεδρος του Ηλιτόμηνου, Ελένη Βαβουράκη, μίλησε για τα συναισθήματα που βιώνουν και τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς των προώρων, καθώς και την ανάγκη τους αλλά και το αναφαίρετο δικαίωμά τους, να έχουν  κάθε είδους υποστήριξη ώστε να ασκήσουν εξαρχής το γονεϊκό τους ρόλο. «Τώρα πουη Ευρώπηδοκιμάζεται από τηνοικονομική κρίση, θαπρέπει να παραμείνειπροσηλωμένηστα ανθρωπιστικά ιδεώδητου κοινού μαςπολιτισμούκαι να εξυπηρετήσειτα συμφέροντα εκείνωνπουαποτελούν την ελπίδα μαςγια ένα καλύτερο μέλλον, των νεογνών, των παιδιών μας», κατέληξε.

Μερικοί βουλευτέςτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουβλέπουν ότι υπάρχει ανάγκη γιαάμεση δράσηγια ταπερίπου500.000παιδιάπου γεννιούνται πρόωρακάθε χρόνο, καθώς η πλειονότητα δεν υποβάλλεταισε επαρκή θεραπεία. «Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες οικονομικέςκαιδημογραφικές προκλήσεις καικοιτάζονταςτον μελλοντικό ρόλο τηςΕυρώπης, είναικοινωνικόκαι πολιτικόκαθήκον μας νααναπτύξουμε και να εφαρμόσουμεεθνικέςπολιτικές για την υγείατης μητέραςκαι του νεογνούσε όλες τις ευρωπαϊκέςχώρες», είπεηευρωβουλευτήςAngelikaNiebler. Μέχρι στιγμής, μόνοη Πορτογαλία και τοΗνωμένο Βασίλειο έχουν αναπτύξειεθνικέςπολιτικές για τη βελτίωσητης υγείαςτων νεογνών, καιμόνο η Σουηδία καιτο Ηνωμένο Βασίλειο έχουνπρογράμματα για την αξιολόγησητης ποιότητας τηςυγειονομικής περίθαλψηςτων νεογνών. Στις περισσότερες χώρες, η προσέγγισητης πολιτικής υγείας νεογνώνείναικατακερματισμένη και ασυντόνιστη.

Στο«Κάλεσμα για Δράσηγια τηνΥγεία των Νεογνών» (το οποίοείναι αναρτημένοστην ιστοσελίδαwww.enemenemini.eu) αναφέρονταιρητάτα αιτήματαγια τη βελτίωση τηςφροντίδας υγείαςτων μητέρωνκαι των νεογνών. «Η πρόσκληση για εναρμονισμένα πρότυπαφροντίδαςυγείας για τα νεογνάυπάρχει ήδη. Σε ένα επόμενο στάδιο, εκπρόσωποι των ασθενώνκαιτων επιστημονικών εταιρειώνθασυνεργαστούν στην εκπόνηση των προτύπων,τα οποίαθα πρέπει στη συνέχεια ναεφαρμόσουν πλήρωςοι χώρεςμέλη της ΕΕ», δήλωσε στην ομιλία του ο ΕυρωβουλευτήςPeterLiese.

«Η βελτίωση της μητρικής και νεογνικήςφροντίδαςθα μπορούσε να εμποδίσεισημαντικά τηνανάπτυξηχρόνιων νοσημάτωνκατά την παιδική ηλικίακαι την εφηβεία, καθώςπολλές ασθένειεςστη μετέπειτα ζωή έχουν τις ρίζες τους στην περίοδο πριν, κατά τη διάρκεια ήμετά τη γέννηση», εξήγησε ο καθηγητήςΔρLucZimmermann, Πρόεδρος της ΕυρωπαϊκήςΕταιρείας για την Παιδιατρική Έρευνα (ESPR).

«Παράτην αύξηση των ποσοστώνπρόωρου τοκετού,η ποιότητα της φροντίδαςτων πρόωρων νεογνώνδιαφέρει σε μεγάλο βαθμόμεταξύ των χωρών ή καιεντός μιας χώρας. Στο μέλλον, έναυγιές ξεκίνημα στη ζωήγια τα παιδιάκαι τις οικογένειες δεν θα πρέπειπλέον να εξαρτάται απότον τόπο γέννησης. Μόνο όλοι μαζίκαιμε πλήρηενημέρωση του κοινούμπορούμε να θέσουμεένα άλλο ορόσημογιατην εφαρμογή των προτύπωνποιότηταςώστε να βελτιωθεί ηκατάσταση και να διασφαλιστείη υγείατης μελλοντικής κοινωνίαςμας», τόνισε η πρόεδρος του EFCNISilkeMader. «Είμαστε πολύ ευγνώμονες για το ότιτόσοι πολλοίκαλλιτέχνεςσυνέβαλαν σε αυτήν την  πρωτοβουλίαγια να υποστηρίξουν ενεργά το Κάλεσμα για Δράσηγια την Υγεία των Νεογνών».

Η ΕλφρίντεΓέλινεκ (ElfriedeJelinek)από την  Αυστρία, που κέρδισε το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2004,οι ζωγράφοιRenéBöllκαιRuprechtvonKaufmann από την Γερμανία,οκαλλιγράφοςGuGan από την Κίνα, ο Ιταλός σχεδιαστήςμόδαςRobertoCavalli, ο ζωγράφοςIgnacioBurgos από την Ισπανία, οσκηνοθέτης, καλλιτέχνηςκαι αρχιτέκτοναςRobertWilson από τις ΗΠΑ,ξεχωρίζουν ανάμεσα σεπολλούς διάσημους καλλιτέχνεςπου δημιούργησανέργα τέχνης για να αγκαλιάσουντο θέμα τηςμητρικής και νεογνικήςυγείας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίαςSOCKS FOR LIFE.Από την Ελλάδα συμμετείχε η εικαστικός Νίκη Μαρκέτου με το έργο «Μικρό τοπίο με παιδιά», το οποίο πρόσφερε στην οργάνωση Ηλιτόμηνον για την έκθεση.

Τααντικείμεναθασυνεχίσουν το ταξίδι τουςαπότοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιογια την επόμενηέκθεσηστο Lübeck της Γερμανίας, το Μάιο.Τελικός προορισμόςτης έκθεσηςθα είναιτο Μόναχο, όπου θα γίνει δημοπρασίατων εκθεμάτων, με τα έσοδα της οποίας τοEFCNIθα υποστηρίξει προγράμματα γιατα πρόωρα βρέφηκαι τις οικογένειές τουςστην Ευρώπη.

 

Σχετικά με την πρωτοβουλία SOCKS FOR LIFE
Η πρωτοβουλία SOCKS FOR LIFE προωθεί καλλιτεχνικές δραστηριότητεςγια την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με ταπρόωρα νεογνά και την πρόληψη των πρόωρων τοκετών στηνΕυρώπη και πέραν αυτής. Τα έργακαι οι δραστηριότητες αντανακλούντα συναισθήματαγύρω απόπρόωρο τοκετό, όπως το φόβο, αλλά καιτην ελπίδακαι την εμπιστοσύνη. Η πρωτοβουλίααυτή του EFCNI υποστηρίζεταιαπό την εταιρείαιατρικών μηχανημάτων και συσκευών ασφαλείας Dräger. Το blogστην επίσημη σελίδαwww.socksforlife.orgπαρουσιάζει τα αποτελέσματατης πρωτοβουλίας.

 

EFCNI “European Standards of Care for Newborn Health”

2014 04 16 RollUp Logos - Kurz 40f5740f2dΤο ΗΛΙΤΟΜΗΝΟΝ υποστηρίζει και συμμετέχει στη δράση του EFCNI “European Standards of Care for Newborn Health”, για τη θέσπιση ενιαίων προτύπων ποιότητας, με τα οποία να διασφαλίζεται η παροχή κατάλληλης φροντίδας σε όλες τις εγκύους, τα νεογνά και τα πρόωρα βρέφη.

Η επίσημη έναρξη της δράσης έγινε στις 7/4/2014 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της εικαστικής έκθεσης SOCKS FOR LIFE.

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν από τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Rainer Wieland και τους ευρωβουλευτές Angelika Niebler και Peter Liese, με ομιλητές την πρόεδρο του EFCNI Silke Mader, τον καθηγητή Luc Zimmermann, πρόεδρο της European Society for Paediatric Research και την Ελένη Βαβουράκη, πρόεδρο του Ηλιτόμηνου. Στην εκδήλωση παρευρέθη επίσης ο πρόεδρος της UENPS Giuseppe Buonocore, για να υπογράψει το αίτημα εκ μέρους της UENPS.